Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 89

12345

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Informacja o wynikach naboru - kancelaryjne i kadrowe (listopad) Paweł Misztak 2021-12-02 zobacz
2 Informacja o wynikach naboru stanowisko ds. windykacji (listopad) Paweł Misztak 2021-12-02 zobacz
3 Informacja o wynikach naboru stanowisko ds. najmu (listopad) Paweł Misztak 2021-12-02 zobacz
4 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Paweł Misztak 2021-11-10 zobacz
5 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Paweł Misztak 2021-11-08 zobacz
6 Informacja z otwarcia ofert Paweł Misztak 2021-11-04 zobacz
7 Informacja o wynikach naboru stanowisko ds. windykacji Paweł Misztak 2021-11-04 zobacz
8 Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. najmu nieruchomości Paweł Misztak 2021-11-04 zobacz
9 Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. rozliczeń Paweł Misztak 2021-11-04 zobacz
10 Informacja o wynikach naboru stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych Paweł Misztak 2021-11-04 zobacz
11 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - dostawa energii Paweł Misztak 2021-11-04 zobacz
12 Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. rozliczeń Paweł Misztak 2021-10-28 zobacz
13 Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. najmu nieruchomości Paweł Misztak 2021-10-28 zobacz
14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - czystość na targowiskach Paweł Misztak 2021-10-27 zobacz
15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Paweł Misztak 2021-10-26 zobacz
16 Informacja z otwarcia ofert - utrzymanie porządku oraz zimowe terenu targowisk Paweł Misztak 2021-10-20 zobacz
17 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie z... Paweł Misztak 2021-10-20 zobacz
18 Informacja z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia Paweł Misztak 2021-10-19 zobacz
19 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie z... Paweł Misztak 2021-10-19 zobacz
20 Informacja o wynikach naboru stanowisko ds. windykacji Paweł Misztak 2021-09-30 zobacz
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się