2017-03-15

Dane kontaktowe

Zakład Administracji Mieniem Komunalnym
Pl. Bohaterów 13, 69-100 Słubice
e-mail: sekretariat@zamk.pl
 
Telefony:
957584090
 
Telefony wewnętrzne

Nr pokoju

Nr tel. wewn.

Kto

8

przez sekretariat

Dyrektor - Krzysztof Radkiewicz

9

101

Sekretariat - Katarzyna Rzeszot

6

112

Dział techniczny i administrowania nieruchomościami:
Dariusz Pilżys – Kierownik działu


Grzegorz Rusiecki - administrator

 

7

103

Najem lokali mieszkalnych- Iwona Matusiak

1

przez sekretariat

Główna księgowa – Jolanta Głaba

2

109

Z-ca głównej księgowej –Renata Zbrożek

3a

113

Księgowość – Wioletta Gronostajska

2

109

Najem lokali użytkowych i innych pomieszczeń:
Iwona Matusiak

3

110

Czynsze i inne opłaty związane z  korzystaniem z lokalu:
Justyna Kowalska
Dorota Strenczek

I piętro

115

Kontrola wewnętrzna

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się