2020-11-03

Wykaz osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych

    Wykaz, o którym mowa w § 10 ust. 6 Uchwały Nr XLVIII/372/2013
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr IX/75/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwałą  Nr LIV/418/2018  z dnia 21 czerwca 2018 r.
Uchwałą  Nr XVI/134/2019  z dnia 28 listopada 2019 r. Uchwałą Nr XIX/153/2020 
z dnia 27 lutego 2020 r. Uchwałą Nr XX/165/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice

STAN NA DZIEŃ: 2 listopada 2020 r.

Lp.

Imię

Nazwisko

Najem lokalu

1

Dorota

Baranowska

socjalny

2

Anna

Bator

mieszkalny

3

Kazimierz

Cichocki

socjalny

4

Rafał

Fik

socjalny

5

Izabela

Kędzierska

socjalny

6

Waldemar

Kołodziejczak

socjalny

7

Anna

Krawczyńska

socjalny

8

Anna

Leśniewska

socjalny

9

Leszek

Małecki

socjalny

10

Anna

Mazur

socjalny

11

Gabriel

Przybyła

socjalny

12

Honorata

Rumanowska

socjalny

13

Marek

Siejkowski

socjalny

14

Aleksander

Szurka

socjalny

15

Malwina

Szydłak

mieszkalny

16

Mirosław

Wasilewski

mieszkalny

17

Mariusz

Wiernicki

socjalny

 

Załączniki

  Wykaz.pdf 373,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się