2021-05-13

Wykaz zawartych umów o wartości powyżej 10 tysięcy


 

lp data zawarcia nazwa wykonawcy nazwa zadania kwota brutto PLN
1 24.02.2021 Elektromix Paweł Aniśko
69-100 Słubice ul. Wandy 9/1
Modernizacja instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych w Słubicach przy ul. Sienkiewicza 23/3, Sienkiewicza 24/2, Plac Przyjaźni 28/65, Jagiełły 12/4 14.963,58
2 09.04.2021 ICC Consulting Sp. z o.o.
44-190 Knurów ul. Niepodległości 59A
Wymiana okien w mieszkalnych lokalach komunalnych w Słubicach przy ul. Kilińskiego 9G/1, Kilińskiego 9B/1, Wojska Polskiego 54/3, 1 Maja 9/8, Sienkiewicza 23/3, Jagiełły 12/4, Sienkiewicza 43/11, Osiedle Słowiańskie 8/B/7, Szamarzewskiego 6 strona północna 68.040,00
3 28.04.2021 STB Nienartowicz Stanisław
51-692 Wrocław ul. Wysockiego 51/4
Wykonanie przeglądów technicznych obiektów, których administratorem jest ZAMK w Słubicach 15.726,78
4 05.05.2021 ICC Consulting Sp. z o.o.
44-190 Knurów ul. Niepodległości 59A
Wymiana okien w budynku wielorodzinnym w Słubicach przy ul. Szamarzewskiego 6 strona południowa 53.261,65
5 28.05.2021 Edward Więckowski 69-100 Słubice ul. Chopina 18/23 Utrzymanie porządku na targowisku miejskim w Słubicach przy ul. Kopernika 23.100,00
6 01.06.2021 H&D Robert Zamara 69-100 Słubice ul. Wojska Polskiego 131 Remont elewacji budynku socjalnego w Słubicach przy ul. Jagiellończyka 4 39.500,00
7 18.06.2021

PUH PROMET
Rafał Piechowiak 69-110 Rzepin ul. Ośniańska 1

Uprzątnięcie przejętych lokali mieszkalnych z rzeczy ruchomych, transport i utylizacja odpadów: Słubice przy ul. Jagiełły 16/5, Nadodrzańskiej 5/5, Narutowicza 21/6, Sienkiewicza 7/1, Staszica 13/2, Staszica 18/2, Wojska Polskiego 15/9. 16.848,00
8 01.07.2021 Usługi Remontowo-Budowlane Tomasz Szary Drzecin 9
69-100 Słubice
Remont połaci dachowej budynku magazynowego w Słubicach przy ul. Krótkiej 12 25.395,41
9 20.07.2021 Usługi Remontowo-Budowlane Tomasz Szary Drzecin 9
69-100 Słubice
Remont elewacji budynku magazynowego w Słubicach przy ul. Krótkiej 12 i elewacji budynku użytkowego w Słubicach przy Placu Bohaterów 13 22.474,89
10 26.07.2021 Styl-Dom
ul. Asnyka 9
69-100 Słubice
Wymiana drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych będących w administrowaniu ZAMK 19.980,00
11 29.07.2021 Siatex-bud Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 44/10
69-100 Słubice
Dostawa wiaty śmietnikowej na dworzec autobusowy w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 10.947,00
12 01.09.2021 Monter-Bud Piotr Kolowca ul. Dworcowa22 Kunowice
69-100 Słubice
Remont lokali mieszkalnych położonych w Słubicach przy ul. Sienkiewicza 24/2 i Nadodrzańskiej 5/5 39.700,00
13 01.09.2021 Zakład Budowlany Gronbud Jarosław Gronek
ul. Żeromskiego17/5
69-100 Słubice
Remont połaci dachowej na pomieszczeniu gospodarczym położonym w Słubicach przy ul. Wojska Polskiego 13 19.680,00
14 07.09.2021 Wiolbet Wioletta Pietrucha
Dzierżów 45G
66-446 Deszczno
Termomodernizacja poddasza użytkowego budynku wielorodzinnego położonego w Słubicach przy ul. Szamarzewskiego 6 – procedura zamówień publicznych 430.323,00
15 06.10.2021
Kam-Z Zbigniew Rukat
ul. Turkusowa 2 Kunowice
69-100 Słubice 
Remont dachu w alejce handlowej na targowisku miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach 28.413,00
16 08.10.2021
Ekotermo 2 
Bożena Karpińska
ul. Sadowa 6
69-100 Słubice
Budowa instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych położonych w Słubicach przy ul. Sienkiewicza 23/3, Sienkiewicza 24/2 i Mieszka I 18/1 33.000,00

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się